โคพันธุ์ลิมูซิน – Limousin Cattle

โคพันธุ์ลิมูซิน เป็นโคที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานพอ ๆ กับทวีปยุโรป ภาพเขียนโคในถ้ำLascaux ใกล้กับเมือง Montignac ประเทศฝรั่งเศส ประมาณอายุได้ราว 20,000 ปี มีลักษณะเหมือนกับโคลิมูซินในปัจจุบัน

เคยลองยัง ”โยเนะซาวะ” เนื้อวัวสายพันธุ์ดีจากวัววากิว

เนื้อวัวของประเทศญี่ปุ่น เป็นเนื้อวัวที่มีคุณภาพและอาจเรียกได้ว่าเป็นเนื้อที่แพงที่สุดในโลก แต่วันนี้ผมมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ดีจากพันธุ์วากิวที่อยากแนะนำ คือ เนื้อโยเนะซาวะ เนื้อวัวขึ้นชื่อจากโทโฮคุ หรือภาคอีสานของญี่ปุ่นนั่นเอง

เทคนิคการจัดการเลี้ยงดูโคขุนระยะสั้น

เทคนิคการจัดการเลี้ยงดูโคขุนระยะสั้น แบบประหยัดเพียงรุ่นละ 2-3 เดือนก็สามารถจับขายได้ พร้อมสูตรอาหารที่ใช้ขุน

โคขุน และการเลี้ยงโคขุน

การเลี้ยงโคที่ยังอายุน้อยให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ โดยการให้อาหารแก่โคที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ทั้งอาหารหยาบ และอาหารข้นอย่างเต็มที่ ในสภาพการเลี้ยงแบบขังคอกอย่างเดียวหรือร่วมกับการปล่อยแปลงหญ้า

โคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ (Charolais)

วัวพันธุ์ชาโรเลส์มีถิ่นกำเนิดในเมืองชาโรลส์ (Charolles) ประเทศฝรั่งเศส เดิมเคยเลี้ยงเป็นโคงาน แต่ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์เพื่อใช้เป็นทั้งโคงานและโคเนื้อ (Dual Purpose) ลักษณะทั่วไปลำตัวมีสีขาวถึงสีครีม

โคพันธุ์แองกัส – Angus Cattle

แองกัส เป็นโคเนื้อพันธุ์เก่าแก่อันดับ 3 ที่ได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์โคถัดจากชอร์ตฮอร์นและเฮอร์ฟอร์ด โคแองกัสเป็นโคไม่มีเขาโดยธรรมชาติ มีสีดำทั้งตัว อาจจะมีสีขาวได้บ้างบริเวณเต้านม โคแองกัสเป็นโคที่มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง คลอดลูกง่าย ถึงวัยเจริญพันธุ์เร็ว

โคพันธุ์บราห์มัน (Brahman)

คำว่า “บราห์มัน” มาจาก Brahmini ที่มาของชื่อ คือ มีประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ที่มีพ่อโคศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อพราหมณีโคพันธุ์บราห์มัน มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในประเทศ อินเดีย (India) แต่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โคเนื้อกำแพงแสนรุกตลาด

นายมนัส เรียบร้อย รองประธานสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด เผยว่า หลังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำโคเนื้อสายพันธุ์บราห์มัน โคพันธุ์พื้นเมือง และโคพันธุ์ชาโรเลส์มาปรับปรุงสายพันธุ์ กระทั่งได้โคลูกผสมพันธุ์กำแพงแสน

ไทยแบล็ก-วากิว อีกความหวังเกษตรไทย

ซุ่มพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อไทยให้กลายมาเป็นเนื้อระดับพรีเมียม นุ่มเนียน มีไขมันแทรกระดับเดียวกับเนื้อวากิว หรือเนื้อโกเบ มานานร่วม 12 ปี