โรคไข้สามวัน (Bovine ephemeral fever)

บางที่เรียกโรคไข้ขาแข็ง หรือไข้เส้น อาการนั้นก็คือวัวจะซึม เบื่ออาหาร ไข้สูง อุณหภูมิวัวจะสามารถสูง105F-107F) แล้ววัวจะไม่ค่อยอยากเดิน บางทีเวลาเดินขาจะแข็งๆ บางตัวก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้วน้ำลายยังไหลเป็นน้ำตกเลย