การเคี้ยวเอื้อง (Ruminating)

ส่วนหนึ่งในกลไกการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องนั่นเอง สัตว์กลุ่ม Ruminant หรือสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

โรคคอบวม หรือโรคคอตีบ

โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ส้าหรับการติดต่อนี้ติดได้ง่ายมาก เพราะเชื้อโรคนี้
พบอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะในน้ำ ในอาหารตามทุ่งหญ้า หรือแม้แต่ในร่างกายของสัตว์ เช่น ในทางเดินหายใจ, ปอด แม้แต่ในปากก็พบเชื้อได้ ก

โรคปากและเท้าเปื่อย

โรคนี้มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มักจะระบาดในตอนต้นฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่
การระบาด ก็มักจะเกิดจากการสัมผัสกันระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ดี หรืออาจติดต่อกันโดยการกินอาหาร และน้ำที่มีเชื้อไวรัสนี้ ปะปนนอกจากนี้ก็อาจจะติดต่อกันโดยทางอื่นๆ

โรคไข้สามวัน (Bovine ephemeral fever)

บางที่เรียกโรคไข้ขาแข็ง หรือไข้เส้น อาการนั้นก็คือวัวจะซึม เบื่ออาหาร ไข้สูง อุณหภูมิวัวจะสามารถสูง105F-107F) แล้ววัวจะไม่ค่อยอยากเดิน บางทีเวลาเดินขาจะแข็งๆ บางตัวก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้วน้ำลายยังไหลเป็นน้ำตกเลย