• ผู้โพส ต้องไม่ลงประกาศ ขายวัว-ควาย ด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล หรือสร้างความเสียหาย ให้แก่บุคคลอื่น
  • ผู้โพส ต้องใช้ภาพวัว-ควายจริง ในการลงประกาศ ไม่ใช้ภาพที่เป็นของบุคคลอื่น และ ไม่ใช้ภาพที่มีเครื่องหมายของเว็บไซต์อื่น ที่มิใช่เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้งาน” เอง
  • ผู้โพส ต้องลงประกาศขายวัว-ควายหรืออื่นๆ จำนวน 1 รายการวัว-ควาย ต่อ 1 ประกาศเท่านั้น โดยต้อง ไม่ลงประกาศขายหรือบริการรายการเดียวกันจำนวนหลายประกาศต้อง ไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศขายหรืออื่นๆในรายการเดียวกัน และต้องไม่ลงประกาศขายหรืออื่นๆ หลายรายการในประกาศเดียวกัน