โคพันธุ์เท็กซัส ลองฮอร์น – Texas Longhorn Cattle

เป็นสายพันธุ์ของวัวที่รู้จักกันดีคือเป็นวัวที่มีลักษณะเขาที่ยาว และเป็นลูกหลานของวัวตัวแรก ที่ก้าวท้าวลงไปในแผ่นดินของทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อประมาณ 500 ปีก่อน