โรคคอบวม หรือโรคคอตีบ

โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ส้าหรับการติดต่อนี้ติดได้ง่ายมาก เพราะเชื้อโรคนี้
พบอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะในน้ำ ในอาหารตามทุ่งหญ้า หรือแม้แต่ในร่างกายของสัตว์ เช่น ในทางเดินหายใจ, ปอด แม้แต่ในปากก็พบเชื้อได้ ก