โคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ (Charolais)

วัวพันธุ์ชาโรเลส์มีถิ่นกำเนิดในเมืองชาโรลส์ (Charolles) ประเทศฝรั่งเศส เดิมเคยเลี้ยงเป็นโคงาน แต่ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์เพื่อใช้เป็นทั้งโคงานและโคเนื้อ (Dual Purpose) ลักษณะทั่วไปลำตัวมีสีขาวถึงสีครีม

วัววากิว ธุรกิจเนื้อวัวมาตรฐานเกรดพรีเมี่ยมจนบริษัทญี่ปุ่นวิ่งมาขอซื้อราคาตัวละ 1-2 แสนบาท

วัววากิว…ศรีเชียงใหม่ ธุรกิจเนื้อวัวมาตรฐานเกรดพรีเมี่ยมจนบริษัทญี่ปุ่นวิ่งมาขอซื้อราคาตัวละ 1-2 แสนบาท ความสำเร็จที่ได้มา ไม่ใช่เพราะถูกหวยรวยโชค แต่เพราะความเพียร พยายามและใฝ่รู้…