การคัดเลือกโคเข้าขุน

โคขุนที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ หาซื้อได้ง่าย และราคาถูก เลี้ยงง่าย ทนโรค ทนเห็บ โตเร็ว ประสิทธิภาพการใช้อาหารสูง สามารถเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ดี คุณภาพซากดี คือมีเนื้อมาก, โครงสร้างใหญ่ กระดูกใหญ่โดยดูที่กระดูกแข้ง , หน้าอกกว้าง โดยดูจากระยะห่างระหว่างโคนขาหน้า โคนขาหน้ามีกล้ามเนื้อนูนเด่น