เทคนิคการจัดการเลี้ยงดูโคขุนระยะสั้น

เทคนิคการจัดการเลี้ยงดูโคขุนระยะสั้น แบบประหยัดเพียงรุ่นละ 2-3 เดือนก็สามารถจับขายได้ พร้อมสูตรอาหารที่ใช้ขุน