การพัฒนาบาร์มันพันธุ์แท้ (เลือด100%)

เจาะลึกเหตุผลโคอเมริกันบาร์มันพันธุ์แท้ (เลือดร้อย) ทำไมถึงมีราคาสูงและคุณภาพของเนื้อมีความแตกต่างจากสายพันธุ์พื้นเมืองหรือไม่ ?