ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง เปิดทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25, 30 ของทุกเดือน ผู้ขายสามารถนำสัตว์เข้าได้ตั้งแต่เวลา 17:00น ของวันก่อนนัด