ตลาดนัดโค-กระบือ สี่แยกสมเด็จ กาฬสินธุ์

ตั้งอยู่ที่ ถนน ถีนานนท์ ตำบล สมเด็จ อำเภอ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 เปิดทำการ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 03:00 – 12:00 น.