ตลาดนัดโค กระบือ บ้านป้อม ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เปิดให้บริการทุกวันเสาร์..นัดแรก..วันเสาร์ ที่ 3 เม.ย.64 ณ บ้านป้อม ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น