โรคคอบวม หรือโรคคอตีบ

โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ส้าหรับการติดต่อนี้ติดได้ง่ายมาก เพราะเชื้อโรคนี้
พบอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะในน้ำ ในอาหารตามทุ่งหญ้า หรือแม้แต่ในร่างกายของสัตว์ เช่น ในทางเดินหายใจ, ปอด แม้แต่ในปากก็พบเชื้อได้ ก

โรคปากและเท้าเปื่อย

โรคนี้มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มักจะระบาดในตอนต้นฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่
การระบาด ก็มักจะเกิดจากการสัมผัสกันระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ดี หรืออาจติดต่อกันโดยการกินอาหาร และน้ำที่มีเชื้อไวรัสนี้ ปะปนนอกจากนี้ก็อาจจะติดต่อกันโดยทางอื่นๆ

โรคไข้สามวัน (Bovine ephemeral fever)

บางที่เรียกโรคไข้ขาแข็ง หรือไข้เส้น อาการนั้นก็คือวัวจะซึม เบื่ออาหาร ไข้สูง อุณหภูมิวัวจะสามารถสูง105F-107F) แล้ววัวจะไม่ค่อยอยากเดิน บางทีเวลาเดินขาจะแข็งๆ บางตัวก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้วน้ำลายยังไหลเป็นน้ำตกเลย

มารู้จัก “โรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ

เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในโคกระบือ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คนได้ เกิดจากเชื้อไวรัส 𝘓𝘶𝘮𝘱𝘺 𝘴𝘬𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 ในสกุล 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘪𝘱𝘰𝘹𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย

ปศุสัตว์เตือนโรคปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ระบาดช่วงหน้าหนาว

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เตือนผู้เลี้ยงโค-กระบือ นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย-คอบวม มักแพร่ระบาดช่วงหน้าหนาว ระดมเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการระบาด หากพบอาการผิดปกติ รีบแจ้งด่วน…