ตลาดนัดโค-กระบือ สี่แยกสมเด็จ กาฬสินธุ์

ตั้งอยู่ที่ ถนน ถีนานนท์ ตำบล สมเด็จ อำเภอ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 เปิดทำการ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 03:00 – 12:00 น.

ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง เปิดทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25, 30 ของทุกเดือน ผู้ขายสามารถนำสัตว์เข้าได้ตั้งแต่เวลา 17:00น ของวันก่อนนัด