มารู้จัก “โรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ

เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในโคกระบือ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คนได้ เกิดจากเชื้อไวรัส 𝘓𝘶𝘮𝘱𝘺 𝘴𝘬𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 ในสกุล 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘪𝘱𝘰𝘹𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย

ตลาดนัดโค กระบือ บ้านป้อม ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เปิดให้บริการทุกวันเสาร์..นัดแรก..วันเสาร์ ที่ 3 เม.ย.64 ณ บ้านป้อม ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ตลาดนัดโค-กระบือ สี่แยกสมเด็จ กาฬสินธุ์

ตั้งอยู่ที่ ถนน ถีนานนท์ ตำบล สมเด็จ อำเภอ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 เปิดทำการ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 03:00 – 12:00 น.