ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ตลาดนัดโค-กระบือหนองกุง เปิดทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25, 30 ของทุกเดือน ผู้ขายสามารถนำสัตว์เข้าได้ตั้งแต่เวลา 17:00น ของวันก่อนนัด

หลักการสร้างโรงเรือน โคขุนที่ดี

โรงเรือนโคขุนหรือโรงเรือนเลี้ยงโค ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคสำหรับเป็นที่พักอาศัยของโค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงโคขุนที่จำเป็นต้องเลี้ยงโคในโรงเรือนเพื่อขุนโคให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น