ลดราคา!

เก๋งแดงไคโตซาน ไคโตซานเข้มข้นสำหรับสัตว์

฿ 250

“เก๋งแดงไคโตซาน” ไคโตซานเข้มข้นสำหรับสัตว์

เป็นสารสกัดโพลิเมอร์ชีวภาพธรรมชาติที่บริสุทธิ์เข้มข้น อยู่ในกลุ่มไคตินมราถูกสกัดมา เพื่อใช้ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคต้านจุลินทรีย์ และเชื้อราบางชนิดทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการตายของสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้สัตว์มีการเจริญเติบโตต่อวันสูง ทำให้สัตว์โตไว เลี้ยงง่าย มีความสมบูรณ์พันธุ์ที่ดี ส่งผลให้การเลี้ยงสัตว์มีกำไรที่ดี ดังนั้น เก๋งแดงไคโตซาน จึงเหมาะกับการใช้ผสมอาหาร หรือผสมน้ำให้กับสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ไก่ เป็ด โค กระบือ สุกร กุ้ง ปลา กบ ฯลฯ

สูตรพิเศษ โปรพิเศษสำหรับสัตว์ ทุกชนิด 👌👌

 • โตไว
 • กินอาหารเก่ง
 • เพิ่มน้ำหนัก
 • อัตราการแลกเนื้อดี
 • เพิ่มภูมิต้านทานโรค
 • ลดอัตราการตาย
 •  ฟื้นฟูร่างกายหลังเจ็บป่วย
 • ช่วยบำรุงระบบสืบพันธุสัตว์
 • เหมาะสำหรับสัตว์ทุกชนิด

 

✅ วิธีการใช้

 • สูตรผสมน้ำ เก๋งเเดงไคโตซาน 1 ซีซี
  ผสมน้ำ 10 ลิตร หรือ
 • สูตรผสมอาหาร ใช้เก๋งแดงไคโตซาน 1 ซีซี
  ผสมน้ำ 100-150 ซีซี แล้วคลุกผสมอาหารข้นให้เข้ากัน แล้วให้สัตว์กิน

📌 ใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด เช่น วัว กระบือ หมู ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็นเนื้อ เป็ดไข่ ฯลฯ