หลักการสร้างโรงเรือน โคขุนที่ดี

โรงเรือนโคขุนหรือโรงเรือนเลี้ยงโค ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคสำหรับเป็นที่พักอาศัยของโค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงโคขุนที่จำเป็นต้องเลี้ยงโคในโรงเรือนเพื่อขุนโคให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

โคพันธุ์เฮียร์ฟอร์ด – Hereford Breed

เป็นโคเนื้อพันธุ์เก่าแก่อันดับ 2 รองจากโคชอร์ตฮอร์น ที่มีประวัติมายาวนาน กว่า 200 ปี และยังคงเป็นพันธุ์โคเนื้อที่ใช้ผลิตเนื้อคุณภาพดีเลี้ยงพลโลกอยู่ในปัจจุบัน โคเฮอร์ฟอร์ด เป็นโคเนื้อที่มีลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับการผลิตเนื้ออยู่อย่างครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติม

โคพันธุ์เบลเยี่ยมบลู – Belgian Blue Cattle

เป็นสายพันธุ์โคจากประเทศเบลเยียม  โคเบลเยี่ยมบลู มีชื่อเสียงในด้าน การมีกล้ามเนื้อมากกว่าปกติ ที่เรียกว่า “double-muscling” และยังมีข้อดีอื่นๆเช่น ด้านการเจริญเติบโตเร็ว เปอร์เซ็นต์ซากสูง คุณภาพเนื้อดี เนื้อนุ่มมีไขมันต่ำ

อ่านเพิ่มเติม

โคพันธุ์เท็กซัส ลองฮอร์น – Texas Longhorn Cattle

เป็นสายพันธุ์ของวัวที่รู้จักกันดีคือเป็นวัวที่มีลักษณะเขาที่ยาว และเป็นลูกหลานของวัวตัวแรก ที่ก้าวท้าวลงไปในแผ่นดินของทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อประมาณ 500 ปีก่อน

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตโคขุนลูกผสมวากิว

การพัฒนาพันธุ์จากวัวพันธุ์เมืองหรือลูกผสมไปสู่วัวไทยวากิว หรือสายพันธุ์อื่น เลือดร้อยหรือพันธุ์แท้ โดยต้องผสมพันธุ์ไป 5 รุ่น หรือ เอฟ 5 หลักการสร้างวัวเอฟ

อ่านเพิ่มเติม

การหย่านมลูกโค

ควรหย่านมลูกโคที่อายุประมาณ 6 เดือนครึ่งถึง 7 เดือน แต่ทั้งนี้ให้คำนึงถึง สุขภาพของลูกโคและแม่โคด้วย เมื่อหย่านมลูกโคที่อายุประมาณ 200 วัน ควรได้น้ำหนักหย่านมเฉลี่ย 180 กก.

อ่านเพิ่มเติม

“แม่พันธุ์ดี” เล่นวัวยุคนี้มีวิธีเลือกยังไง

“แม่พันธุ์ดี” เล่นวัวยุคนี้มีวิธีเลือกยังไง การคัดเลือกแม่พันธุ์ในยุคนี้สมัยนี้นั้น แบบไหนจะดี…คุ้มทุนได้ลุ้นยาวๆ http://เพื่อนชาววัว.com/

อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงแม่โคระยะต่างๆ

การเลี้ยงแม่โคให้มีสุขภาพดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผสมติดของแม่โค และทำให้แม่โคให้ลูกอย่างสม่ำเสมอ ความต้องการอาหารของแม่โคระยะต่างๆ แตกต่างกัน การจัดการเลี้ยงดูแม่โคสามารถจำแนกออกเป็นระยะต่างๆ ตามความต้องการอาหารของโคได้ 3 ระยะ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

วัว “สายพันธุ์กีร์ “

กีร์ เป็นสายพันธุ์หลักของกลุ่มนี้ และสายพันธุ์อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันแหล่งกำเนิดของสายพันธุ์กีร์คือเขาเตี้ยๆแถบกีร์และป่าทางตอนใต้ของคาบสมุทร Kathiawar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตSaurashtraชายฝั่งทะเลอาหรับของรัฐกุจราท

อ่านเพิ่มเติม

วากิวสีน้ำตาล หรือ อากะอูชิวากิว Japanese Brown

เป็นโคที่สำเข้ามาจากประเทศจีนสู่ญี่ปุ่น เพื่อปรับปรุงพันธุ์โค ในยุคสมัยข้าวยากหมากแพงในญี่ปุ่น ในรัชสมัย เมจิ หรือปี คศ. 1868 เพื่อนำมาปรับปรุงสายพันธุ์โคในญี่ปุ่น สำหรับเป็นโคนม

อ่านเพิ่มเติม

ทำไม “เนื้อวัวออสเตรเรีย” เป็นที่กล่าวขานในคุณภาพ

วัวเนื้อออสเตรเลีย เหตุใดเนื้อวัวออสเตรเลียจึงมีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพ ออสเตรเลียทำได้แม้กระทั่งควบคุมการเลี้ยงวัวเพื่อให้เนื้อที่มีความนุ่มตามระดับที่ต้องการในบรรดาเนื้อสัตว์ชนิด ‘เนื้อแดง’ เนื้อวัว ซึ่งได้ชื่อว่านำเข้าจากประเทศ ออสเตรเลีย ต่างได้รับการยกย่อง ยอมรับในคุณภาพและรสชาติจากบรรดานักชิม

อ่านเพิ่มเติม

การสุขาภิบาลโคขุน

หมายถึง การจัดการใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและตัวโค เพื่อทำให้โคอยู่สบาย สุขภาพดี ซึ่งส่งผลให้มีการเจริญเติบโตดีตามไปด้วย ได้แก่ การเลือกแบบ ขนาดและความสะดวกของโรงเรือน อาหารและการให้อาหาร การถ่ายเทอากาศ และพาหะนำโรคต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและการให้อาหารโคขุน

อาหารหยาบ คือ อาหารที่มีเปอร์เซนต์ของเยื่อใยสูง มีเปอร์เซนต์ของโปรตีนต่ำ ส่วนใหญ่ได้แก่หญ้า อาหารหยาบเป็นอาหารหลักของโค และสัตว์กระเพาะรวมอื่นๆ ซึ่งได้จาก 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ

อ่านเพิ่มเติม

การเตรียมโคก่อนขุน

ทำความสะอาดคอกที่จะขุน เตรียมที่ให้น้ำ และรางอาหารให้พร้อม นำโคเข้าคอกขุน ถ่ายพยาธิทั้งภายใน-นอก ฉีดวัคซีนตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดให้ทำในพื้นที่นั้นๆ ระยะ 21 วันแรกเป็นระยะให้โคปรับตัวกับการกินอาหารข้น (Pretest) โดยให้อาหารดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกโคเข้าขุน

โคขุนที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ หาซื้อได้ง่าย และราคาถูก เลี้ยงง่าย ทนโรค ทนเห็บ โตเร็ว ประสิทธิภาพการใช้อาหารสูง สามารถเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ดี คุณภาพซากดี คือมีเนื้อมาก, โครงสร้างใหญ่ กระดูกใหญ่โดยดูที่กระดูกแข้ง , หน้าอกกว้าง…

อ่านเพิ่มเติม