ขอบคุณข้อมูลจาก ꧁༺ลูกข้าวเหนียว เสี่ยวอีสาน༻꧂
https://www.youtube.com/channel/

ขอบคุณข้อมูลจาก ꧁༺ลูกข้าวเหนียว เสี่ยวอีสาน༻꧂
https://www.youtube.com/channel/

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่องลูกข้าวเหนียว เสี่ยวอีสาน
https://www.facebook.com/candy.man.528

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่องลูกข้าวเหนียว เสี่ยวอีสาน
https://www.facebook.com/candy.man.528

ขอบคุณข้อมูลจาก หมูหันฟาร์ม ลูกอีสานเต็มขั้น
https://www.youtube.com/channel/

ขอบคุณข้อมูลจาก หมูหันฟาร์ม ลูกอีสานเต็มขั้น
https://www.youtube.com/channel/

กรมปศุสัตว์ ดำเนินการสำรวจข้อมูลการจัด ตลาดนัดโค-กระบือ เป็นประจำ ทุกปีเพื่อปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ชื่อตลาดนัด เจ้าของตลาด สถานที่ตั้ง กำหนดเวลา จัดตลาดนัด ปริมาณสัตว์ที่นำมาขาย และราคา ซื้อขาย เป็นต้น รวมถึงรายชื่อตลาดนัดที่ยกเลิกไม่ ดำเนินการแล้ว สำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามรายชนิดสัตว์ และข้อมูลสำหรับการดำเนินการ ควบคุมและป้องกันโรค